Skovvang børnehus

Skovvang Børnehus er en kommunal aldersintegreret institution med 40 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Vi er fordelt på tre småbørnsstuer- Sommerfuglene, Humlebierne og Mariehønsene, med aldersgruppen 0-4 årige, med flydende overgang til de to storbørnsstuer- Anemonerne og Solsikkerne.

Vi i Skovvang Børnehus skal og vil ikke bare være et pasningstilbud til jeres barn. Vi vil meget mere være et sted, hvor børn kan trives, udvikle sig og lære. Vi er bevidste om, at en sikker tilknytning er betydningsfuld for barnets evne for senere relations dannelse. I praksis betyder det, at vi stræber efter at møde børnene i øjenhøjde ved at være nærværende, lyttende og begejstrede, med plads til individuelle behov. Vi ser børnene og vi vil også gerne åbne deres øjne for dem, der er ved siden af dem.

Bedsteforældredag anno 2019

Denne dag er en særlig dag for bedsteforældre, for det er udelukkende DERES dag - i dejlig selskab med deres børnebørn :-)

Eftermiddagen bød på hjemebragte hjemmebagte boller og amerikanske pandekager over på bål, samt kaffe, the og saft.......Hvilket som altid, vagte stor glæde for alle store og små maver :-)

Som billederne viser gik mange af bedsteforældrene ned i "børnehøjde" for at lege med deres børnebørn, hvilket gav anledning til mange stolte og smilende børn......

Bedsteforældrene medbragte sommerblomster, som de i fællesskab med børnebørnene plantede i en af krukkerne på legepladsen. Børnene og det pædagogiske personale vil sørge for kærlig pleje af blomsterne sommeren over.

 

Krible krable tema for storbørnsgrupperne (maj-juni 2019)

Flere detaljer følger smiley

Forår og sommer 2019

Disse årstider byder på andre genkendelige - og for nogle børn nye - oplevelser, som medvirker til ny læring og dermed udvikling :-)

Når vi tager på ture i det offentlige rum, er det eksempelvis et møde med de offentlige transportmidler, som vi selvfølgelig også afprøver med egen krop og det er ofte en stor oplevelse for vuggestuebørn.

En tur til en nabo institution er også attraktivt, nye omgivelser og nyt legetøj, nye legerelationer og måske en medbragt madpakke skal nydes, så bliver det ikke bedre :-)

Børn er umiddelbare og alene det bare at skulle ud af hoveddøren med informationen om at skulle på tur" vækker stor glæde hos de små børn.......

I huset har vi i småbørnsgrupperne haft tema uger, hvor emnet har være sanseintegration. Børnen har i små aldersopdelte børnegrupper deltaget i aktiviteter omhandlende de 6 sanser. ( taktil, lugt, smag, høre, kinæstesi og labyring sansen). Dette har skabt mulighed for at børnene har eksperimenteret og udvidet deres erfaringsverden på godt og ondt smiley

Julen 2018

Juletiden har skabt rammer for en masse dejlige stunder med aktiviterer i huset og ude af huset.

Der har være aktiviteter og deraf oplevelser på tværs af hele huset og stuevis, eksempelvis har storbørnsstuerne på skift været i Hillerød slotskirke for at opleve en juleudstillg omhandlende julekalenderens historie gennem tiden. Begge stuer har været på den store nissejagt for at finde stuernes pågældende drillenisser ved navn Sigurd, Knud, Alfred og Svend. Disse drillenisser kommer på et overnattende besøg hos alle børn og de kan finde på rigtig mange sjove "drille nisse streger", for derefter dagen derpå at kompencere, ved at medbringe lidt julegodter (pebernødder,clementiner mm) til alle børn.

Der har også været skabt rammer for børnejulefrokoster på hhv stor-og småbørnsstuerne. På storbørnsstuerne har børnene medbragt diverse jule retter til et fælles buffetbord, hvorpå på småbørnsstuerne har husets køkkendame Monica kreeret et lækkert traditionelt kold julebord.

Denne dag blev der stuerne pyntet op med juledug, servietter, service og julepynt på bordene, hvilket var med til at skabe en mere visuel jule stemning.

På småbørnsstuerne var der julebag-dage, hvor børnene på tværs af stuerne, gik i fællesrummet for at bage lækre jule småkager og  de blev selvfølgelig prøvesmagt samme eftermiddag :-)

Der blev også skabt rammer for at alle 2 og 3 årige på småbørnsstuerne kreerede unikke julegaver til mor og far, i år var det farverige perleaftryk på et lærred.

Den 13 december blev vores traditionelle Lucia/julefest afholdt, hvor personale, søskende og forældre havde et par hyggelige timer i hinandens selskab. Der var mulighed for at kreere en lys dekorationen, at nyde lidt julegodter i form af æbleskiver, klementiner og ikke mindst kaffe og the. Afslutningsvis gik de største børn fra storbørnsstuerne ( uglegruppen) Lucia, til stor glæde for alle :-)

I år havde plejehjemmet Solvang også fornøjelsen af at se vores børn gå Lucia og det var store - men også meget nervøse og spændte- børn, der fik sig en dejlig oplevelse.

Fredag den 20 december gik alle børn fra storbørnsstuerne og de knapt 3 årige fra småbørnsstuerne til julegudstjenste i Lillerød kirke, hvor Carsten Mulnæs holdt gudstjenste, som gav børnene en mulighed for et indblik i de kirkelige rammer, normer og værdier samt julens betydning.

Den kolde rim frost gav anledning til at vi kunne skrive vores navne og tegne på borde og diverse udendørs materialer. Børnene oplevede at rimfrosten på fingrene, på et øjeblik kunne forsvinde, at rimfrosten var kold at smage på samt at vi ved at udånde, kunne lave "dampe"ud af munden - meget forunderligt :-)

 

TMI projekt ( Tidlig motorisk indsats)

Skovvang Børnehus er blevet særlig udvalgt blandt Allerøds børnehaver til, at deltage i et spændende projekt for skolebørn : Tidlig Motorisk Indsats.

Dette projekt omhandler 17 kommende skolebørn og 2 pædagoger Janne og Gitte Miller, der er tilknyttet storbørnsstuerne.

Projektet er blevet til med støtte fra " forebyggelsesmidler" givet af Allerød kommune og startede op sidste år. Projektet viste rigtig gode resultater på alle fronter.

TMI projektet skal gerne være et foregangsbilled for resten af børnehaverne i kommunen. Projektet bliver udarbejdet og styret af Allerøds koordinerende børnefysioterapeut Marianne Schack og motorikvejleder Inge Winther.

Når børn i 5-6 års alderen begynder i skole sker der en "skoling" af kroppen. Børnene skal kunne sidde stille (holde kroppen i ro), ofte skal man gå - ikke løbe mv. Kropslig kræver det , at barnet kan styre sin krop - har grundlæggende kendskab til sin krop og har automatiseret grundlæggende bevægelser. Da der er sammenhæng mellem børns motoriske udvikling og deres kognitive præstation, samt deres sociale færdigheder, er det meget vigtigt, at vi ikke glemmer motorikken, når vi taler skoleparathed.

På baggrund af den viden der er på området er projektet TMI opstået.

Lidt om TMI projektet i praksis:

De kommende skolebørn oplever Tmi projektet som en ekstra bevægelse i hverdagen. Pædagogerne Janne og Gitte Miller har fokus på konkret udvalgte øvelser som børnene laver hver dag/uge.

Projektet TMI begyndte i starten af august 2018, hvor Inge Winther og Marianne Schack foretog en motorisk observation af de pågældende børn, som dannede grundlaget for hvilke motoriske områder de kommende 12 uger skulle have fokus på.

Observationen af hvilke områder der skulle være fokus på, blev udvalgt på baggrund af den samlede børnegruppes udfordringer, ligesom at børnene alle øver sammen. 

De 3 fokus områder er : Finmotorik, Øje-hånd koordination samt krydsbevægelser.

(der er vedhæftet billeder hvorpå øvelses eksempler fremgår ift de 3 forskellige fokus-områder )

Projektet er godt i gang og både børn og voksne deltager meget nysgerrigt og engageret. Disse øvelser har en positiv afsmittende effekt på de øvrige børn, som ligeså eksperimenterer med øvelserne :-)

I starten af december vil Inge og Marinne foretaget en re-observation for at se effekten af indsatsen, hvilket vi er meget spændt på :-)

December 2018

Inge og Marianne har foretaget en reobservation af børnene, for at se effekten af den motoriske indsats.

De giver udtryk for at de hurtigt kunne se, at børnene havde fået en større kropsbevidsthed og at de nysgerrigt gik til opgaverne. 

Resultater, før og efter den motoriske indsats, viser en stor forbedring af børnenes motoriske færdigheder. Selvom gruppen kun har arbejdet med de tre ovennævnte fokusområder ses det at børnene har flyttet sig på samtlige parametre.

Diagrammerne ( se billed nedenfor ) er et billede af hvordan børnene lå før og efter TMI projektet og afspejler ikke det enkelte barns formåen men gruppen som helhed.

Derudover er det tydeligt at se, at andelen af børn indenfor ”Ingen problemer” og ”lette problemer” er vokset betydeligt samtidig med, at børn med ”svære problemer” og ”massive problemer” er faldet tilsvarende.

Vi er glade for at se den store udvikling som børnene har gennemgået..

Resultaterne fra storebørnsgruppen vil yderemere indenfor kort tid blive fremlagt for relevante personer i forvaltningen således at det forhåbentligt vil blive et fast område der fokuseres særligt på inden børnene starter i skole.

Inge og Marianne gav udtryk for en stor tak til børn og forældre, fordi de ville være med i projektet, hvilket har været en kæmpe fornøjelse.

Efterår og vinter byder på nye fantastiske oplevelser og deraf nye erfaringer anno 2018-2019

Den nærliggende skov indtages ofte af små og store, den skaber rammer for en sanselig oplevelse på alle tænkelige måde. Skovbunden undersøges på tæt hold - der smages på skovsyre, den ujævne skovbund udfordrer børnene motorisk og skovens udseende ændres til utallige smukke farver.

Der kreeres pynt til vinduerne af børnenes indsamlede blade og kastanjerne forvandles til farverige dyr wink

Alle store og små nyder godt at vores køkkendame Monicas varierende retter, hvor børnene præsenteres for alt lige fra linsesuppe til fiskefrikadeller og dertilhørende tilbehør, som oftes indtages med stor lyst. Indimellem sker det at børnen har brug for at en ret bliver serveret igen, førend at de lader sig overtale til at indtage denne :-)

Uge 41 stod i tegnet " Bag for en sag", som donerere pengene til BørneTelefonen, der er et rådgivningstilbud til danske børn, der har det svært. BørneTelefonen blev oprettet i 1987 af Børns Vilkår, som fortsat driver den.

Alle tre måbørnsstuer deltog ivrigt og med stor engagement i aktiviteten, at bage en masse forskellige småkager. Børnene håndterede kagerullerne med "hele kroppen", der vibrerede når de rullede kagerullen hen over dejen :-). Indimellem blev dejen en anelse " papir tynd", og det afstedkom at børnene måtte svinge kagerullen igen, til stor glæde hos børnene.

Forældre havde mulighed for at købe disse hjemmebagte småkager torsdag den 11 oktober 2018 og dermed støtte BørneTelefonen.

Vinteren i år har bragt sne med sig og det skabte både glæde men også forundring hos de lidt mindre børn. Sneen blev udforsket på kælk, kreation af snemænd, sanselig oplevelse i form af en smagsprøver og ikke mindst er sneen blevet undersøgt på stuen, hvor den på mystisk vis ændrede form og konsistens :-)

Der er på tværs af stuerne, børnegruppen og ikke mindst stuevis intensivt arbejdet med konceptet " Fri for mobberi".

Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag. Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det konkret målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning.

Til børnene er det materiale som Bamseven, samtaletavler og -plakater og et massageprogram, der gør det muligt at arbejde med værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod i børnegruppen.

I arbejdet med de yngste børn er der fokus på fælleskabende aktiviteter, hvor børnene gennem leg bliver introduceret for programmets værdier.

I vores praksis betyder det at børnene har fået tildelt deres egen "trøstebamse", som de introduceres til at være en bamse som de kan benytte til at trøste sig selv med eller give som trøst til et andet barn., med henblik på at skabe en fællesskabsfølelse. Børn og voksne deltager i forskellige sanglege og øvelser, hvor børnene samarbejder og har fysisk kontakt med hinanden på tværs af køn, alder og stue.

 

 

 

Høstfest anno 2018

Så blev det atter tid til årets høstfest, der i år havde temaet " Brug din krop".

Dagen bød på aktiviteter såsom " kast en bold og grib en flødebolle", " fodspor hop", "gummistøvle kast" og og "guldgravning", der lagde op til at børn og forældre skulle samarbejde om at klare de forskellige udfordringer

Frivillige forældre sørgede for lidt sødt til ganen - lækre kager - og institutionen for kaffe/ the og således- samtidig med en god portion forældre omsorg- havde alle store og små atleter, de bedste betingelser for deltagelse i aktiviteterne.

 

Indvielse af nye læringsrum den 9.april 2018 smiley

I Skovvang Børnehus har vi det sidste år haft fokus på vores fysiske læringsmiljø.

Vi har haft fokus på at skabe et inspierende og stimulerende læringsmiljø, hvor rummet i langt højere grad danner rammen for udvikling, som vi ønsker at styrke.

Vi har i samarbejde med indretningsdesigner Susanne Staffeldt, kigget på huset som helhed og fået inspiration til på bedst mulig måde, at skabe rum til leg og læring på tværs af alder og udvikling, i hele huset.

Vi har fået skabt læringsmiljøer, som styrker børnenes sproglige, sociale og motoriske kompetencer, som giver det pædagogiske personale optimale muligheder for at skabe trivsel og udvikling i Skovvang Børnehus.

I første omgang er indretningen af vores fællesrum og fysiske aktivitetsrum blevet til fantastiske læringsmiljøer. Fællesrummet skaber grundlag for det kreative værksted og rummer mangfoldige kreative materialer og deraf mangfoldige udfoldelsesmuligheder.

I vores fysiske aktivitetsrum er det nu muligt for børnene  at udfordre sig selv, både i højden i form af en etableret klatrehule, at bygge med kæmpe magneter på gulv og vægge, udfolde sig på teater podiet og meget andet. 

I begge læringsrum er det muligt for børnene at lade deres kreative og fantasifulde evner komme i spil.

Indvielsen af læringsrummene løb af stablen den 9. april 2018, med deltagelse af personale, børn, forældre, søskende, repræsentantfra Allerød Nyt, borgmester Karsten Längeric , repræsentanter fra forvaltningen Morten Bøgelund, Dorthe Lund Nielsen samt Lisbeth Bundgaard  der var med til at gøre dagen til noget særlig.

Karsten Längerich fik hjælp af 3 store - meget modige og stolte - drenge fra storbørnsgruppen til at klippe det røde bånd og det gav høje klapsalver.

Et lille indbllik i institutionens rammer, aktiviteter og glade børne-ansigter ;-)

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Besøgstæller

57411