Velkommen til Skovvang børnehus

Skovvang Børnehus er en kommunal aldersintegreret institution normeret til 40 børnehavebørn og 38 vuggestuebørn. Organisatorisk arbejder vi i to teams - et børnehaveteam og et vuggestueteam.

I vuggestuen er børnene fordelt på 3 stuer - Sommerfugl, Humlebi og Mariehøne. Vi arbejder med at skabe trygge og udviklende læringsmiljøer for alle aldersgrupper. Derfor sammensætter vi løbende mindre grupper på tværs af stuerne, hvor der ex. er fokus på at styrke sprog, motorik, leg, sociale kompetencer og overgang til børnehaven.

I børnehaven er børnene 4 formiddage om ugen fordelt i mindre grupper. Uglerne er for de 5 årige/kommende skolebørn. Mejserne er for de 3-4 årige. Der arbejdes med at etablere dynamiske læringsmiljøer henover hele dagen, der tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes potentialer og resssourcer.

Vi er en del af Lillevang klyngen, som også består af Ørnevang Børnehus og Børnehuset Blommehaven.


Åbningstider:

Mandag - Torsdag 6:45 - 17:00

Fredag 7:00 - 16:00 

Sommeraktiviteter 2020

Sommeren 2020 i Skovvang bød på forskellige tema-uger for både børnehaven og vuggestuen. Vi havde bl.a. Vandtema, Kriblekrable-tema, Kultur-tema og meget mere smiley

Besøgstæller

106189

Skovvangs pædagogiske fundament

Allerød kommunes ”Fælles Børne og Læringssyn” og den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Børne- og læringssynets 4 dimensioner:

  • Vi er fælles med barnet og familien om læring, trivsel og udvikling

  • Fokus på barnets eller den unges ressourcer og kontekstens betydning

  • Vi arbejder på chancelighed, fællesskaber og inkluderende læringsmiljøer

  • Pædagogisk refleksion og kvalitetsarbejde

Børne og læringssynet skal altid være til stede i vores pædagogiske læringsmiljø.

Madordning 2020

Madordningen i Skovvang er tilvalgt af forældre i både vuggestuen og børnehaven.

Hér er et lille udpluk af de retter der serveres i løbet af dagen.

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen